Komisja Sędziowska Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza nabór na kurs sędziowski.

Zapisy trwają do 31 stycznia, a należy zgłaszać się wyłącznie drogą mailową na adres: szczypiorniak_kp@wp.pl. Koszt udziału w kursie to 250 złotych.

W ramach kursu uczestnicy prowadzone będą seminaria szkoleniowe, uczestnicy otrzymają akcesoria sędziowskie. Ukończenie kursu skutkować będzie otrzymaniem stosownego certyfikatu, a także możliwością przystąpienia do egzaminu. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sprawi, że dany kandydat uzyska licencję sędziego piłki ręcznej kategorii B.

Szczegóły podane zostaną na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, którego termin wyznaczony zostanie po zakończeniu zapisów. Pytania dotyczące szczegółów i warunków kierować można także mailowo na podany wyżej adres.

Plakat – kliknij tutaj.

Serdecznie zapraszamy.