Sędziowie

Skład Komisji Sędziowskiej KPWZPR

Karol Piernicki – Przewodniczący KS KPWZPR – 509-152-445

e-mail: szczypiorniak_kp@wp.pl

Robert Walczak – Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych – 531-791-345

Michał Orzech – Wiceprzewodniczący ds. szkoleniowych – 662-852-747

Wykaz sędziów KPWZPR

Dokumenty