Komisja Sędziowska Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza nabór na Kurs Sędziego Piłki Ręcznej kategorii B w sezonie 2019/2020.

Kurs odbędzie się w terminie listopad 2019 – styczeń 2020 i obejmie dwa seminaria szkoleniowe oraz egzamin (łącznie trzy spotkania). Ponadto, uczestnicy kursu odbędą praktykę sędziowską podczas turniejów Kujawsko-Pomorskiej Ligi Wojewódzkiej Dziewcząt i Chłopców (rocznik 2008 i mł.).

Koszt kursu wynosi 200 złotych, płatne podczas pierwszego seminarium szkoleniowego. W cenę wliczone będą materiały edukacyjne, koszty organizacyjne oraz wybrane przedmioty i akcesoria potrzebne do sędziowania. Udział w seminariach szkoleniowych oraz turniejach w ramach praktyk kandydaci na sędziego piłki ręcznej odbywać będą na własny koszt.

Minimalny wiek kandydatów na sędziego to ukończone 16 lat (decyduje rok urodzenia).

Zgłoszenia należy kierować wyłącznie na adres mailowy Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej KPWZPR – szczypiorniak_kp@wp.pl do 31 października włącznie. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, miasto wraz z kodem pocztowym), data urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail do kontaktu. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, konieczne jest załączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego o uczestnictwie w kursie. Ponadto, podczas pierwszego seminarium szkoleniowego konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego (dopuszczalna jest karta zdrowia sportowca) o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej.

Kandydaci do uczestnictwa w kursie po zamknięciu listy zgłoszeń zostaną poinformowani drogą mailową o zakwalifikowaniu na kurs, a także terminie i programie pierwszego seminarium szkoleniowego.