W terminie wrzesień – listopad organizowany będzie kurs trenerski poziom 2-B. Szczegóły poniżej.

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu i Wągrowcu. Jego koszt to 2799 złotych. Wymania, jakie musi spełnić kandydat, to: ukończenie 18. roku życia, wykształcenie co najmniej średnie, brak karalności za przestępstwa określone w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym, udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy trenerskiej od czasu uzyskania licencji kategorii C, dokumenty potwierdzające dorobek w pracy szkoleniowej jako trenera licencjonowanego kategorii C oraz udokumentowane  ukończeniu kursów lub kursokonferencji szkoleniowych  dla kategorii C.

Zakres kursu obejmuje 180 godzin, przewidywanych jest 5-6 zjazdów (piątek-niedziela), a zajęcia teoretyczne mają odbywać się w formie on-line.

Chętnych spełniających wymagania zapraszamy do zgłaszania się na adres biuro@wzprpoznan.pl (tytuł wiadomości „zgłoszenie na kurs B”) do dnia 17.07.2022. Zgłoszenie winno zawierać wypełniony wniosek oraz dowód wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł.

W przypadku nie zebrania się grupy (minimum 25 osób) wszystkie wpłacone zaliczki zostaną zwrócone.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku – kliknij tutaj.