Komisja sędziowska Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza nabór na Kurs Sędziego Piłki Ręcznej kategorii B w sezonie 2020/2021.

Kurs odbędzie się w terminie listopad 2020 – luty 2021. W okresie tym odbędą się łącznie trzy seminaria, włączając w to egzamin.

Z racji sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Ręcznej zapewni wszystkie możliwe środki sanitarne, aby zajęcia odbyły się bezpiecznie. Materiały i część zajęć będzie odbywać się również w formie zdalnej.

Dodatkowo uczestnicy kursu odbędą praktykę sędziowską podczas turniejów Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Ligi Dziewcząt oraz Chłopców (najmłodsze roczniki).

Koszt kursu wynosi 200 zł. W cenę wliczone będą materiały edukacyjne, koszty organizacyjne oraz wybrane przedmioty i akcesoria potrzebne do sędziowania. Udział w seminariach szkoleniowych oraz turniejach w ramach praktyk kandydaci na sędziego piłki ręcznej obywać będą na własny koszt.

Kandydat na kurs musi mieć ukończone 16 lat (decyduje rok ukończenia). Zgłoszenia należy kierować wyłącznie na adres mailowy Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej KPWZPR – szczypiorniak_kp@wp.pl do 31 października włącznie.


Osoba zgłaszająca się na kurs jest proszona o podanie:
• Imienia i nazwiska
• Adresu zamieszkania (ulica, miasto, kod pocztowy)
• Data urodzenia
• Telefon kontaktowy
• Adres e-mail
• W przypadku osób poniżej 18. roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przystąpienie do kursu
• Zaświadczenie lekarskie (dopuszczalna karta sportowca) o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej.

Kandydaci do uczestnictwa w kursie po zamknięciu listy zgłoszeń zostaną poinformowani drogą mailową o zakwalifikowaniu się na kurs, a także terminie pierwszego seminarium szkoleniowego.