Związek Piłki Ręcznej w Polsce rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń klubów mających zamiar wystartować w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej w sezonie 2019/2020.

Przypomnijmy, że od tego roku zawody w piłce ręcznej plażowej będą rozgrywane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, a za osiągnięte wyniki będą przyznawane punkty. To jednak pociąga za sobą dodatkowe obowiązki w tym, między innymi, rejestrację wszystkich zawodników wraz z ich numerami PESEL. Aby jak najbardziej ułatwić zgłaszanie zawodników będziemy wykorzystywali do tego istniejącą w Związku Piłki Ręcznej w Polsce bazę Elektronicznego Systemu Zarządzania Rozgrywkami. Miło nam poinformować, że opcja dla piłki ręcznej jest gotowa i możemy rozpocząć nowy etap w rozwoju piłki ręcznej plażowej czyli tworzenie odrębnej bazy klubów i zawodników grających na plaży. Baza będzie obejmowała wszystkie kluby i wszystkich zawodników grających na piasku, bez względu na kategorie wiekową.

Kto może uczestniczyć w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej?

W rozgrywkach piłki ręcznej plażowej wszystkich kategorii wiekowych mogą brać udział kluby spełniające wymogi wynikające z ustawy o sporcie:

są członkami Związku Piłki Ręcznej w Polsce i mają opłaconą składkę członkowską na rok 2020,
posiadają aktualną, obowiązkową polisę ubezpieczeniową od NNW dla wszystkich zawodników na czas trwania rozgrywek w piłce ręcznej plażowej.

Co trzeba zrobić by zgłosić klub do rozgrywek ręcznej w piłce ręcznej plażowej w sezonie 2019/2020?

Kluby, które są zainteresowane udziałem w rozgrywkach plażowych w sezonie 2019/2020 WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH W TYM SENIORÓW I SENIOREK wypełniają wniosek i wysyłają skan na adres: plazowka@zprp.org.pl

Link do wniosku tutaj.

Co stanie się dalej?

Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor ds. piłki ręcznej plażowej nada osobie wskazanej przez klub do obsługi ESZR, uprawnienia do tworzenia drużyn plażowych i wystąpienia o licencje plażowe dla zawodników.

Na jakich zasadach będą udzielane licencje zawodnicze i co z zawodnikami klubów halowych, które nie będą grały na piasku?

Informacja o warunkach udzielenia licencji dla zawodników w piłce ręcznej plażowej zostanie przekazana w najbliższym czasie, gdyż planujemy aby kluby mogły uzupełniać składy swoich drużyn zawodnikami występującymi w innych klubach w rozgrywkach halowych, które nie grają na piasku. Analizujemy statuty klubów tak by nie doprowadzić do konfliktów na linii kluby halowe/kluby plażowe z jednej strony, ale chcemy też dać szansę grania na piasku zawodnikom, których kluby halowe nie zamierzają uczestniczyć w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej. Uzgodnienia jeszcze trochę potrwają, ale mamy nadzieję, że dzięki temu unikniemy wszelkich nieporozumień.

Na początek wykonujemy pierwszy krok czyli rejestrujemy kluby chętne do udziału w rozgrywkach młodzieżowych, co pozwoli nam również na bardziej precyzyjne określenie kolejnych etapów rozgrywek młodzieżowych.

Jednocześnie dziękujemy tym Wojewódzkim Związkom Piłki Ręcznej, które już rozpoczęły promowanie piłki ręcznej plażowej, a także prowadzą zapisy klubów do rozgrywek wojewódzkich. Skontaktujemy się z Wami i poprosimy o przekazanie informacji, a my ze swojej strony również będziemy na bieżąco przekazywali posiadane dane dotyczące klubów z Waszego terenu.

Mamy nadzieję i zrobimy wszystko by w całym kraju odbyły się zawody eliminacyjne na szczeblu województw.

Już wkrótce kolejne informacje.