W ostatnich dniach odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenia członków KPWZPR oraz Komisji Sędziowskiej. Oto, jakie zapadły decyzje.

Status quo jeżeli chodzi o władze okręgu. Na kolejną kadencję Prezesem KPWZPR wybrany został Jan Orzech, jego zastępcą będzie Robert Bejgier, natomiast sekretarzem Artur Markowski.

Do Komisji Rewizyjnej, której przewodniczyć ponownie będzie Katarzyna Brózda, weszli kolejny raz Krzysztof Maciorowski oraz po raz pierwszy Dorota Piątkowska.

Walne Zgromadzenie Członków KPWZPR podjęło też kilka uchwał dotyczących zmian regulaminowych i statutowych, władzom okręgu udzielono też absolutoriom za poprzednią kadencję. Niemal wszystkie głosowania zakończyło się jednogłośnie.

Pracami Komisji Sędziowskiej KPWZPR nadal dowodzić będzie Karol Piernicki, który został wybrany jednogłośnie na kolejną kadencję podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego sędziów.

Jednocześnie, nastąpiły zmiany na stanowiskach wiceprzewodniczących. Nowymi wiceprzewodniczącymi zostali Michał Orzech oraz Robert Walczak.