Związek Piłki Ręcznej w Polsce uzgodnił z Zespołem Metodycznym Instytutu Sportu ostateczne warunki i punktację dla rozgrywek piłki ręcznej plażowej w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego na rok 2020.

W zawodach SSM mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy zgodnie z regulaminem sportowym ZPRP i zasadami podanymi w części ogólnej (A) Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.

Każdy zawodnik – uczestnik zawodów Systemu Sportu Młodzieżowego musi być zarejestrowany w ZPRP oraz:

  • mieć aktualną licencję ZPRP,
  • legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna),
  • być zarejestrowanym w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny, niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze,
  • posiadać dokument z aktualnym orzeczeniem o zdolności do uprawiania sportu.

Regulamin szczegółowy dla piłki ręcznej Plażowej w Systemie Sportu Młodzieżowego na rok 2020 przesyłamy w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że zawody o mistrzostwo Polski w piłce ręcznej plażowej w kategoriach młodzieżowych rozpoczniemy natychmiast jak tylko pozwolą na to warunki epidemiczne w kraju.

Zapraszamy do śledzenia strony https://recznaplazowa.pl/ gdzie na bieżąco publikowane są między innymi wszystkie informacje dotyczące rozgrywek młodzieżowych, a w najbliższym czasie zostaną zamieszczone Wytyczne do rozgrywek młodzieżowych w piłce ręcznej plażowej na sezon 2020.

Zachęcamy do spróbowania swoich sił na piasku tym bardziej, że w tym roku zaczynamy od fazy rozgrywek na szczeblu wojewódzkim więc łatwiej będzie wykonać ten „pierwszy obrót” na piasku bez konieczności angażowania dużych środków finansowych.

Cały regulamin dostępny jest tutaj.