Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej w Gdańsku informuje, że
w dniu 03.09.2022r. (sobota) w Tczewie, odbędzie się konsultacja szkoleniowa
trenerów zespołów młodzieżowych.


Udział w ww. konsultacji będzie podstawą do przedłużenia ważności licencji
trenerskiej kategorii „C” oraz do wydania licencji kategorii „D” na sezon
sportowy 2022/23.


Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZPRP oraz Regulaminem Wydawania Licencji
Trenerskich, opłata za wydanie licencji kategorii „C” wynosi 150 PLN. W przypadku
nieuczestniczenia w konsultacji szkoleniowej, opłata za wydanie licencji „C” wynosić
będzie 300 PLN.


Z uwagi na fakt wprowadzenia nowej kategorii licencji – „D”, wydanie ww. na
sezon sportowy 2022/23 będzie nieodpłatne. Jednak w przypadku nieuczestniczenia
w konsultacji szkoleniowej, opłata za wydanie licencji „D” wynosić będzie 100 PLN.
Licencja „D” upoważnia do prowadzenia drużyn dzieci w rozgrywkach wojewódzkich,
do VI klasy szkoły podstawowej. Szczegóły wydawania licencji „D” zostaną
przedstawione podczas konsultacji. Program konsultacji zostanie opublikowany do
dnia 01.09.2022r.


Wykłady odbywały się będą w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum
Sportu w Tczewie, przy ul. Królowej Marysieńki 10 (hala sportowa).
Zryczałtowany koszt udziału w kursokonferencji wynosi 50,00 PLN. Przyjazd
uczestników na koszt własny lub delegujących klubów.


Szkoleniowcy chcący wziąć udział w konsultacji szkoleniowej winni wypełnić
formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.pomorskiwzpr.pl do dnia
01.09.2022r.

Do zgłoszenia należy załączyć potwierdzenie dokonania wpłaty 50
PLN na konto PWZPR: 11 1160 2202 0000 0002 4928 2264

Zgłoszenie znajdziesz tutaj