2018-07-07

[KOMUNIKAT] Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich ZPRP

Komisja Gier i Dyscypliny Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że wraz z końcem marca minął termin uiszczania składek członkowskich do ZPRP na rok kalendarzowy 2018.

Wobec powyższego przypomina się wszystkim klubom, które zalegają z opłatą, o konieczności dopełnienia tego obowiązku.

Dowód wpłaty (skan) należy umieścić w Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami w pozycji składka członkowska ZPRP – 2018.

Wysokość składki członkowskiej ZPRP wynosi 100 złotych.

Najbliższe mecze
Brak informacji
Ostatnie wyniki
2017-05-06
2017-04-07
2017-04-02
2017-04-01
2017-03-31
2017-03-30
2017-03-29
2017-03-28
2017-03-27