2017-03-14

Dobiegają końca zapisy na kurs trenera piłki ręcznej w Gdańsku

Absolwenci otrzymują dyplom trenera piłki ręcznej umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej B oraz zaświadczenie ukończeniu kursu trenerskiego.

Planowany termin rozpoczęcia: maj / czerwiec – po skompletowaniu grupy minimum 16 osób

Miejsce zajęć: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Program: 220 godzin


Wymagania od kandydatów:
Posiadany stopień instruktora  piłki ręcznej, wykształcenie co najmniej średnie - matura, ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, niekaralność.
Wymagana dokumentacja:
1.    karta zgłoszenia;
2.    oświadczenia na kurs;
3.    kopia legitymacji instruktora piłki ręcznej lub licencji trenerskiej C (ZPRP)
4.    kopia dowodu osobistego;
5.    kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie - matura
6.    fotografia w wersji elektronicznej format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB
7.    2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
8.    zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
9.    potwierdzenie opłaty za kurs


Informacje i zgłoszenia:

Biuro UCEU AWFiS Gdańsk
tel. 58/55 47 347
kom. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

Adres
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
Ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk


W załącznikach dodatkowe dokumenty.

docKarta zgłoszenia na kurs
docOświadczenie o niekaralności
Najbliższe mecze
Brak informacji
Ostatnie wyniki
2017-05-06
2017-04-07
2017-04-02
2017-04-01
2017-03-31
2017-03-30
2017-03-29
2017-03-28
2017-03-27